CapaOne AOD

Partner i Sverige: ATEA

AdminOnDemand är ett både snabbt, säkert och enkelt sätt att förbättra cyber security och lösa problemen med att ha användare som är ”Local Admin” hela tiden, samtidigt som man får bättre koll.”

– Staffan Betinger, Lösningsspecialist

För mer info samt ett kostnadsförslag maila till; [email protected]

Partner i Sverige: ATEA

AdminOnDemand är ett både snabbt, säkert och enkelt sätt att förbättre cyber security och lösa problemen med att ha användare som är ”Local Admin” hela tiden, samtidigt som man får bättre koll.”

– Staffan Betinger, Lösningsspecialist

För mer info samt ett kostnadsförslag maila till; [email protected]

Våra CapaOne-produkter gör det möjligt för dig att lägga till värde och uppgradera din IT-installation oavsett din nuvarande installationslösning. Våra CapaOne-produkter stöder alla installationsprodukter – inklusive CapaInstaller, SCCM eller Intune.

Att konfigurera Privileged Access Management från CapaSystems är väldigt enkelt. CapaOne AdminOnDemand kommer att tilldela rättigheter till utvalda användare eller användargrupper. Detta görs allt i CapaOne, där det finns en detaljerad guide och hjälptexter.

CapaOne AdminOnDemand kan köras utan en VPN koppling eller åtkomst till Active Directory.

Du behöver inte oroa dig för säkerheten, eftersom CapaOne AdminOnDemand automatiskt tar bort administratörsbehörigheter när det upphöjda processen är klar.

CapaOne AdminOnDemand är en PAM utvecklad av CapaSystems – som säkerställer att användare inte av misstag gör ändringar som kan få allvarliga säkerhetskonsekvenser. Använd era resurser på ett effektivare sätt och låt CapaOne AdminOnDemand skydda användarnas möjlighet att köra fristående processer med privilegierade rättigheter och förbättra er cyber security. Du kan samtidigt hålla reda på allt som användarna gör genom att titta på översikten i CapaOne, där alla aktiviteter och ändringar loggas omedelbart.

Boka en 30 minuters kostnadsfri demo

med vår svenska säljare Patric Steen

CapaOne Android

Med CapaOne AdminOnDemand kan du enkelt tilldela lokala administratörsrättigheter baserat på olika metoder, till exempel Active Directory-gruppmedlemskap eller lokala gruppmedlemskap eller tilldela en användare lokala administratörsrättigheter på en enda dator.

Användarvänligt cyber security på högsta nivå

CapaOne AdminOnDemand ger värde till både dina IT-anställda och slutanvändare. När slutanvändare vill köra en upphöjd process måste de högerklicka på den önskade processen, välja “Kör som AdminOnDemand” eller, via CapaOne-favikon, välja att ha lokala administratörsbehörigheter till hela deras Windows-session inom en angiven period.

Privileged Access Management (PAM)

Varför AdminOnDemand?

Skydd mot hot

Privilegerad åtkomsthantering säkerställer att endast godkända användare kan komma åt kritiska resurser.

Regulatorisk efterlevnad

Hjälper till med att följa regler och standarder genom spårbarhet, kontroll och rapportering av privilegierad åtkomst.

Mindre misstag

IT-avdelningen kommer att minska risken för oavsiktliga fel som kan orsaka driftstörningar eller dataförlust.

Effektiv cyber security

Centraliserad hantering av privilegier, vilket gör att IT-avdelningen enkelt kan tilldela, ändra och återkalla åtkomsträttigheter efter behov.

Sådan kommer du igång

Få skydd direkt genom att följa dessa 3 enkla steg:

CapaOne AOD
CapaOne AOD

Privileged Access Management (PAM) FAQ

Vad är Privileged Access Management (PAM)?

Ifølge Gartner hjälper Privileged Access Management (PAM) företag att tilldela säkra eleverade rättigheter till affärskritiska system och därmed uppfylla krav om efterlevnad genom att hantera och övervaka konto- och användarrättigheter.

I ett företags IT-miljö är ”eleverade privilegier” ett uttryck som används för att beskriva de kortvariga administratörsrättigheterna som går utöver den vanliga standardanvändarens rättigheter.

Varför använda PAM?

Privileged Access Management (PAM) hjälper företag att säkerställa att användare inte oavsiktligt gör ändringar som kan få allvarliga säkerhetsmässiga konsekvenser.

Det händer att en användare behöver utföra en åtgärd på sin dator där eleverade rättigheter är nödvändiga. Men användaren kan inte vänta på att IT-avdelningen har tid att assistera.

En bra PAM-lösning tillför värde till både IT och till användaren. IT-avdelningen kan på förhand definiera var den enskilda användaren ska ha eleverade privilegier, och användaren är därför endast ett enda klick från att kunna komma vidare med de tilldelade rättigheterna.

Vad är fördelarna med PAM?

Det finns många goda anledningar att implementera PAM i din organisation:

  • Din IT-säkerhet stärks omedelbart
  • Du kan säga adjö till att utföra repetitiva och tidskrävande installationer på distans
  • Du säkerställer att inte alla användare i företaget har permanenta administratörsrättigheter
  • PAM säkerställer att dina användare inte oavsiktligt gör ändringar som kan få allvarliga säkerhetskonsekvenser
  • Med rätt PAM-lösning har du alltid överblick
Är PAM svårt att integrera?

Tanken på att behöva integrera ett nytt system som förändrar användarnas normala beteende på deras endpoints får många IT-avdelningar att tänka sig om en extra gång. Men fördelarna med PAM uppväger i den grad nackdelarna, särskilt nu när säkerhet står högst på listan över viktiga ämnen på ledningsnivå.

Vissa PAM-produkter kan vara ganska tidskrävande att konfigurera, men CapaOne AdminOnDemand integreras på några minuter. Konfigurationen är enkel och överskådlig och kan köras utan internetåtkomst och utan åtkomst till Active Directory.

CapaOne AdminOnDemand är, precis som CapaOne Android, CapaOne Drivers, CapaOne Reliability och CapaOne Updater, en produkt utvecklad av CapaSystems, baserad på CapaOne. CapaOne är vår molnbaserade plattform som erbjuder våra kunder enkel IT-administration utan förkunskaper. Med våra CapaOne-produkter kan du lägga till värde och berika din IT-installation oavsett befintligt val av distributionlösning, eftersom alla distributionprodukter stöds – inklusive CapaInstaller, SCCM eller Intune”

– Dan Svendsen, CPO, CapaSystems

CapaOne AdminOnDemand viktiga funktioner

Användarkontonhöjning

Produktets kärnfunktionalitet ger standardanvändare möjlighet att installera eller avinstallera program och starta processer med administratörsrättigheter.

Sessionshöjning

Ger utvalda användare lokala administratörsrättigheter för hela deras Windows-session inom en viss tidsperiod.

Premium användarupplevelse

Produktet integreras direkt i snabbmenyn. Dina användare behöver bara högerklicka på en fil och välja ”Kör som AdminOnDemand”.

Enkel implementering

Du behöver bara installera CapaOne-agenten och konfigurera produkten så är du igång. Du är igång på under 10 minuter.

Användaraktivitetsövervakning

Alla aktiviteter loggas när användaren har administratörsrättigheter. De viktigaste aktiviteterna presenteras tydligt på det webbbaserade instrumentpanelen.

Flexibla valideringstyper

Produktet kan integreras med Active Directory, du kan välja att använda molnbaserad validering eller kombinera de två. Molnvalidering stöder granulär kontroll genom att koppla specifika användare till specifika enheter.

Processhöjningsregler

Användare kan tillåtas eller nekas att starta specifika processer med höjda privilegier. Det ökar säkerheten avsevärt.

Cachelagrad konfiguration

Den aktiva konfigurationen sparas automatiskt på arbetsstationerna. Därför fungerar produkten även om användarna är offline.

Branding

Texten och informationen som visas för användarna kan anpassas eller inaktiveras.

Högkvalitativ EU-support

Vi erbjuder teknisk support från våra egna experter på svenska och engelska. Produkten är designad och utvecklad i Danmark av utvecklare från CapaSystems A/S.

Säkerhetsöversikt

CapaOne Security minskar säkerhetsrisker genom att visa de mest kritiska säkerhetskonfigurationerna på endpoints, inklusive antivirus, kryptering och brandvägg

CapaOne AOD

Ja, det vill jag se!

Låt oss visa dig hur CapaOne AdminOnDemand kan hjälpa ditt företag och bli det verktyg som löser dina Privileged Access Management. Prova CapaOne AdminOnDemand GRATIS i 30 dagar.

PerformanceGuard Enterprise Edition
PerformanceGuard AutoSteps
PerformanceGuard Enterprise Edition
PerformanceGuard AutoSteps