Administratörsrättigheter: Du bör stärka IT-säkerheten NU!

Priviligierade rättigheter kan kosta mycket

AdminOnDemand Sverige: Ett enda klick på fel länk i ett mejl från en oinsatt medarbetare kan få mycket stora konsekvenser.

Se till att antalet medarbetare med administratörsrättigheter minimeras omedelbart med Privileged Access Management.

Registrera dig för CapaOne AdminOnDemand i 12 månader och få de första 3 månaderna gratis.

Boka en 30 minuters kostnadsfri demo

med vår svenska säljare Patric Steen

Partner i Sverige: ATEA

AdminOnDemand Sverige är ett både snabbt, säkert och enkelt sätt att lösa problemen med att ha användare som är ”Local Admin” hela tiden, samtidigt som man får bättre koll.”

– Staffan Betinger, Lösningsspecialist

För mer info samt ett kostnadsförslag maila till; [email protected]

Varför använda Privileged Access Management (PAM)?

För många företag har inte kontroll över sina administratörsrättigheter.

Eller mer exakt: För många företag tilldelar administratörsrättigheter till medarbetarna i mängder.

Privileged Access Management hjälper till att minska risken för dataintrång genom att kontrollera vem som har tillgång till känsliga data och system.

Det är enkelt och klart – AdminOnDemand Sverige

Privileged Access Management FAQ

Vad är Privileged Access Management (PAM)?

Enligt Gartner hjälper Privileged Access Management (PAM) företag att tilldela säkra ökade rättigheter till affärskritiska system och därmed uppfylla krav på compliance genom att hantera och övervaka konton och användarrättigheter.

I ett företags IT-miljö är ”ökade privilegier” ett uttryck som används för att beskriva de kortsiktiga administratörsrättigheterna som går utöver den vanliga standardanvändarens rättigheter.

Varför använda PAM?

Privileged Access Management hjälper företag att säkerställa att användare inte gör oavsiktliga ändringar som kan få allvarliga säkerhetskonsekvenser.

Det händer att en användare behöver utföra en åtgärd på sin dator där ökade rättigheter är nödvändiga. Men användaren kan inte vänta på att IT-avdelningen har tid att hjälpa till.

En bra PAM-lösning tillför värde för både IT och för användaren. IT-avdelningen kan på förhand fördefiniera var den enskilda användaren ska ha ökade privilegier, och användaren är därför bara ett enda klick från att kunna gå vidare med de tilldelade rättigheterna.

Vilka är fördelarna med PAM?

Det finns många goda anledningar att implementera PAM i din organisation:

  • Din IT-säkerhet stärks omedelbart
  • Ni kan säga adjö till att utföra repetitiva och tidskrävande installationer på distans
  • Ni säkerställer att inte alla användare i företaget har permanenta administratörsrättigheter
  • PAM säkerställer att era användare inte gör oavsiktliga ändringar som kan få allvarliga säkerhetskonsekvenser
  • Med den rätta PAM-lösningen har ni alltid överblicken
Är PAM svårt att integrera?

Tanken på att behöva integrera ett nytt system som förändrar användarnas normala beteende på sina endpoints får många IT-avdelningar att tänka sig om en extra gång. Men fördelarna med PAM uppväger i så hög grad nackdelarna, särskilt nu när säkerhet står högst upp på listan över viktiga ämnen på chefsnivå.

Vissa PAM-produkter kan vara ganska tidskrävande att konfigurera, men CapaOne AdminOnDemand integreras på några minuter. Konfigurationen är enkel och överskådlig och kan köras utan internetåtkomst och utan åtkomst till Active Directory.

Risken med många lokala administratörer

Öppna dörrar för attacker

PC-datorer med lokala administratörsrättigheter är lätta mål för hackare

Data i fara

Sensitiv företags- och kundinformation kan bli komprometterad

Omdømme på spel

Ett enda brott kan skaka kunders och partners förtroende

administratörsrättigheter

Risken med många lokala administratörer

Öppna dörrar för attacker

PC-datorer med lokala administratörsrättigheter är lätta mål för hackare

Data i fara

Sensitiv företags- och kundinformation kan bli komprometterad

Omdømme på spel

Ett enda brott kan skaka kunders och partners förtroende

administratörsrättigheter

CapaOne AdminOnDemand Key Features

Användarkontonutvidgning

Produktens kärnfunktionalitet ger standardslutanvändare möjlighet att installera eller avinstallera applikationer och starta processer med administratörsrättigheter.

Sessionshöjning

Tillägger utvalda användare lokala administrativa rättigheter till hela deras Windows-session inom en viss period.

Premium användarupplevelse

 Produktet integreras direkt i genvägsmenyn. Dina slutanvändare behöver bara högerklicka på en fil och välja ”Kör som AdminOnDemand”.

Enkel implementering

Du behöver bara installera CapaOne Agent och konfigurera produkten, så är du igång. Du är igång på under 10 minuter.

Användaraktivitetsövervakning

Alla aktiviteter loggas medan slutanvändaren har administratörsrättigheter. De viktigaste aktiviteterna presenteras snyggt på det webbaserade instrumentpanelen.

Flexibla valideringstyper

Produkten kan integreras med Active Directory, du kan välja att använda molnbaserad validering, eller du kan kombinera de två. Molnvalidering stöder granulär kontroll genom att koppla specifika slutanvändare till specifika enheter.

Processhöjningsregler

Slutanvändarna kan tillåtas eller nekas att starta specifika processer med förhöjda privilegier. Detta ökar säkerheten avsevärt.

Cachelagrad konfiguration

Den aktiva konfigurationen lagras automatiskt på arbetsstationerna. Därför fungerar produkten även om slutanvändarna är offline.

Branding

Texten och informationen som visas för slutanvändarna kan anpassas eller inaktiveras.

Högkvalitativ EU-support

Vi erbjuder teknisk support från våra egna experter på danska och engelska. Produkten är designad och utvecklad i Danmark av utvecklare från CapaSystems A/S.

Säkerhetsöversikt

CapaOne Security minskar säkerhetsrisker genom att visa de mest kritiska säkerhetskonfigurationerna på slutpunkter, inklusive till exempel antivirus, kryptering och brandvägg.

Privileged Access Management

Dan Svendsen

Chief Product Officer
CapaSystems

“Center för cybersäkerhet (CFCS) bedömer för närvarande cyberhotet mot Danmark som mycket högt. Därför rekommenderar vi att användare endast får de rättigheter som gör det möjligt för dem att utföra sitt arbete. Varken mer eller mindre. Det kan inte understrykas nog hur viktigt det är just nu att få kontroll över de privilegierade rättigheterna i era företag.”

“Center for Cybersikkerhed (CFCS) vurderer p.t. Cybertruslen mod Danmark som meget høj. Derfor anbefaler vi, at brugerme kun får de rettigheder, som gør det muligt for dem at passe deres arbejde. Hverken mere eller mindre. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det lige nu er at få styr på de privilegerede rettigheder i jeres virksomheder..”

JA TACK TILL PAM!

2 + 7 =

JA TACK TILL PAM!

mdm system

7 + 14 =